Enter your keyword

2 300 steg per dag räcker – Ny forskning

2 300 steg per dag räcker – Ny forskning

Kan det verkligen vara sant att 2 300 steg/dag räcker? Ja, för att kunna se att risken för sjukdom i hjärta och kärl minskar. Men om du vill att risken ska minska mer eller mycket mer, måste du gå mycket mer.

Och vill du må bättre, bli starkare och minska risk för fler sjukdomar behöver du mer än bara gång.Det finns något som heter dos-respons-samband.

Det betyder att mängden fysisk aktivitet påverkar graden av effekt på hälsan. För att få bästa effekt (mest optimal) av träningen/aktiviteten i förebyggande och behandlande syfte krävs kunskap och förståelse för vad som påverkar dosen och hur den kan moduleras.

Vilket ”stegriktmärke” bör du ha?

Enligt Mai-Lisa Hellenius professor i allmänmedicin vid KI är det bra att ha 7 000 till 10 000 steg om dagen som riktmärke.

Känner du dig osäker eller behöver lite extra stöd?

Våra terapeuter har kompetensen att lägga upp ett anpassat träningsprogram.