Enter your keyword

Gruppträning

VÅRA REHABGRUPPER

Samhörighet, pepp, glädje och förståelse. Vi erbjuder en mängt olika grupper för att öka din livskvalitet. Bland annat artrosskola, bassängträning, IBS-skola, balansträning, stresshantering, diabetesskola och yoga.

Gruppträning för rehabilitering

Vi erbjuder ett flertal möjligheter till rehab i grupp så som artrosskola, balansträning och fallprevention, bassängträning, diabetsträning, mindfulness, Qigong, rygg- och bålträning, stresshantering, sömnprogram, viktkontroll, diabetes, IBS-skola och yoga. Läs mer om de olika grupperna nedan.

För information om vilka dagar, tider och kliniker som har respektive grupp samt anmälan till det olika grupperna är du välkommen att ringa 08-30 04 02 eller mejla till norrmalm@affysiocenter.se. Innan gruppstart krävs ett besök med bedömning av en fysioterapeut eller arbetsterapeut. Patientavgift 250kr eller högkostnadskort / frikort gäller.

ARTROSSKOLA

BOA – bättre omhändertagande av patienter med artros. För höft- och knäartros med föreläsningar och träning som behandling. I föreläsningarna pratar vi om t ex artros som ledsjukdom, hur man kan förbättra vardagen, vad man ska tänka på i träningen. Innan påbörjande av skolan behöver du som patient träffa en fysioterapeut för bedömning. Skolan leds av bland annat fysioterapeuter. Deltagarna medverkar 1-2 gånger per vecka och avslutande utvärderingar sker efter 3 månader och 12 månader. Patientavgift 250 kr / frikort.

Grupperna finns på klinikerna Norrmalm, Södermalm och Järfälla.
Kontakta respektive klinik för mer information.

BALANSTRÄNING OCH FALLPREVENTION

Balansträningen vänder sig till dig som har nedsatt balans, yrsel eller osteoporos. En förbättrad balans har stor inverkan på människors livskvalité, prestation och välbefinnande. Målsättningen för balansgruppen är att förbättra din balans i sittande och stående aktiviteter. Syftet med balans- och styrketräningen är även att förebygga fall och minska rörelserädsla.

Den vanligaste skadan hos äldre är fallskador där yrsel och balanssvårigheter är en vanlig orsak. Nedsatt balans och yrsel kan orsakas av stigande ålder, sjukdom eller skada. Balansgruppen leds av legitimerad arbetsterapeut och leg. fysioterapeut. Bedömning och balanstester görs innan du börjar och en uppföljning sker efter 12 gånger i balansgruppen. Patientavgift 250 kr / frikort.
Vid behov för att förebygga fallrisk i hemmet erbjuder vi kostnadsfria hembesök.

Gruppen finns på klinikerna Norrmalm.

BASSÄNGTRÄNING

Träningen som sker i 33-gradigt vatten har god effekt på personer med muskel- och ledbesvär. Genom vattnets smärtlindrande och cirkulationsbefrämjande egenskaper passar bassängträning för många olika patientgrupper. Vattnets avlastande egenskaper gör att bassängträning är ett fantastiskt alternativ för patienter som inte kan tillgodogöra sig vissa andra träningsformer. Innan bassängträningen kan påbörjas träffar någon av terapeuter för en bedömning. Patientavgift 250 kr / frikort.

Plats: Vattenhuset på Östermalmsgatan 65.
Tid: Torsdagar kl 09:00-10:00 och 10:00-11:00 grupp. Onsdagar udda veckor 15:00-16:00 och 16:00-17:00
Viktigt: God hygien krävs och samtliga deltagare ombeds att duscha innan träningen samt använda badmössa.

För mer information, vänligen kontakta vår klinik på Norrmalm.
norrmalm@helakroppen.se

DIABETES-SKOLA

Under åtta veckor kommer du att få lära dig vad som händer i kroppen vid diabetes samt hur träning och kost kan förändra din sjukdomsbild. Gruppen består av två föreläsningar, fem träningstillfällen och ett avslutande fika med reflektion av de gångna veckorna.

Första föreläsningen fokuserar på träning och dess effekter och andra föreläsningar handlar om kostvanor i samband med diabetes. Under träningstillfällena kommer du att få en bred variation på träningsutförande både i hem- och i gymmiljö.

Gruppen finns på klinik Järfälla.

MAMMAGRUPP/POSTPARTUM TRÄNING

För dig som har fött barn inom det närmsta året. Under 10 veckor kommer du få stöttning och guidning i träning efter graviditet. Träningen är anpassad för både dig som fött vaginalt eller via kejsarsnitt och modifieras utefter dina förutsättningar.

Gruppen består av en föreläsning och nio träningstillfällen. Under ett tillfälle får du ta del av en föreläsning kring träning efter graviditet där vi avslutar med rörelseträning, de andra nio gångerna blir det endast träning. Under träningstillfällena kommer du tillsammans med andra mammor att få en bred variation med övningar för hela kroppen som kan anpassas utefter din fysiska funktionsförmåga.

I slutet av träningsperioden kommer du få med dig ett träningsprogram för att kunna fortsätta träningen på egen hand.

Barn är välkomna att följa med på träningspassen!

Grupperna finns på klinikerna Norrmalm, Södermalm och Järfälla.
Kontakta respektive klinik för mer information:

RYGGTRÄNING

För dig som vill komma igång med lätt träning i grupp med övningar i stående, gående och liggande och inte klarar vanlig gruppträning.
Övningar för ökad funktionell kontroll, balans och koordination och hjälp att återfå normalt rörelsemönster. Träning pågår ca 60 min med uppvärmning, övningar och nedvarvning.

Ansvarig fysioterapeut bokar in i gruppen och är ansvarig för uppföljning efter 7 ggr.. I denna grupp tränar vi rörlighet, styrka, kondition tillsammans som gruppgymnastik och stationsträning.

Träningen håller på ca 1 h med uppvärmning och nedvarvning och som längst får du vara med i 10veckor. Syftet är att träningen skall bidra till förbättrat fysiskt och psykiskt mående hos dig som deltagare både genom träningen och genom att träffa andra i samma situation.

Gruppen finns på klinik Södermalm. Kontakta kliniken för mer information.

BÄCKENBOTTENYOGA

Mer info kommer.

Gruppen finns på klinik Norrmalm. Kontakta kliniken för mer information:

STRESSHANTERING

Den som upplever ohälsa, riskerar bli sjukskriven eller redan är sjukskriven p.g.a. stressrelaterade besvär t.ex. på grund av bristande återhämtning och stress i vardagen, sömnbesvär eller lättare psykisk ohälsa såsom t.ex. oro, ångest, nedstämdhet är välkommen i denna grupp. För patienter med diagnosticerat utmattningssyndrom hänvisar vi vidare till specialistvård. Innan gruppstart krävs ett bedömningssamtal. Dessa moment och delar kan ingå:

– Kognitiv beteendeterapi (KBT).
– Att identifiera och omstrukturera aktivitetsmönster (Redesigning Daily Occupations).
– Strategier vid stresshantering.
– Mindfulness i vardagen.
– Avspänningstekniker.
– Stöd och strategier för att hantera sömnbesvär.

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Behandlingen innebär också ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner ingår. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande.

Gruppen finns på klinik Norrmalm. Kontakta kliniken för mer information:

MINDFULNESS

Mer information kommer

Gruppen finns på klinik Norrmalm. Kontakta kliniken för mer information.

SMÄRTHANTERING

Mer information kommer

Gruppen finns på klinik Norrmalm. Kontakta kliniken för mer information.

SENIORGRUPP

Under tio veckor kommer du få lära dig om vad som händer i kroppen när man blir äldre, och hur man med träningen och hjälpmedel kan öka sin livskvalité.

Gruppen består två föreläsningar, åtta träningstillfällen. Första föreläsning handlar om vad som händer i kroppen och styrketränings verkan. Den andra fokuserar på balans och hjälpmedel.

Grupperna finns på klinikerna Södermalm och Järfälla.
Kontakta respektive klinik för mer information.

BARNGRUPP – MOTORIK

Under tio veckor kommer du att få lära dig att träna på att jobba med finmotorik samt förbättra din balans och koordination.

Gruppen består av tio träningstillfällen där halva träningen består av finmotorik med arbetsterapeut och sedan balans och koordinationsträning med fysioterapeut. Under träningstillfällena kommer du att få en bred variation på träningsutförande både i hem- och i gymmiljö.

Gruppen finns på klinik Järfälla. Kontakta kliniken för mer information.

BARNGRUPP – OBESITAS

Under åtta veckor kommer du att få lära dig vad som händer i kroppen vid träning samt hur träning och kost kan förändra påverkar din hälsa.

Gruppen består av två föreläsningar, sex träningstillfällen av de gångna veckorna. Första föreläsningen handlar om fysisk aktivitet och fysisk träning. Nästa föreläsning handlar om kost och riktar sig till sina föräldrar. Under träningstillfällena kommer du att få en bred variation på träningsutförande både i hem- och i gymmiljö.

Gruppen finns på klinik Järfälla. Kontakta kliniken för mer information.

Ont i ryggen?
Handledsbesvär?
Vristproblem?
Muskelbristning?
Axelproblem?
Smärta i nacken?

Aktuellt från Hela Kroppen