Enter your keyword

Gruppträning

VÅRA REHABGRUPPER

Samhörighet, pepp, glädje och förståelse. Vi erbjuder en mängt olika grupper för att öka din livskvalitet. Bland annat artrosskola, bassängträning, IBS-skola, balansträning, stresshantering, diabetesskola och yoga.

Gruppträning för rehabilitering

Vi erbjuder ett flertal möjligheter till rehab i grupp så som artrosskola, balansträning och fallprevention, bassängträning, diabetsträning, mindfulness, Qigong, rygg- och bålträning, stresshantering, sömnprogram, viktkontroll, diabetes, IBS-skola och yoga. Läs mer om de olika grupperna nedan.

För information om vilka dagar, tider och kliniker som har respektive grupp samt anmälan till det olika grupperna är du välkommen att ringa 08-30 04 02 eller mejla till norrmalm@affysiocenter.se. Innan gruppstart krävs ett besök med bedömning av en fysioterapeut eller arbetsterapeut. Patientavgift 200kr eller högkostnadskort / frikort gäller.

ARTROSSKOLA

BOA – bättre omhändertagande av patienter med artros. För höft- och knäartros med föreläsningar och träning som behandling. I föreläsningarna pratar vi om t ex artros som ledsjukdom, hur man kan förbättra vardagen, vad man ska tänka på i träningen. Innan påbörjande av skolan behöver du som patient träffa en fysioterapeut för bedömning. Skolan leds av bland annat fysioterapeuter. Deltagarna medverkar 1-2 gånger per vecka och avslutande utvärderingar sker efter 3 månader och 12 månader. Patientavgift 250 kr / frikort.

Grupperna finns på klinikerna Norrmalm, Södermalm och Järfälla.
Kontakta respektive klinik för mer information:
norrmalm@helakroppen.se
sodermalm@helakroppen.se
jarfalla@helakroppen.se

BALANSTRÄNING OCH FALLPREVENTION

Balansträningen vänder sig till dig som har nedsatt balans, yrsel eller osteoporos. En förbättrad balans har stor inverkan på människors livskvalité, prestation och välbefinnande. Målsättningen för balansgruppen är att förbättra din balans i sittande och stående aktiviteter. Syftet med balans- och styrketräningen är även att förebygga fall och minska rörelserädsla.

Den vanligaste skadan hos äldre är fallskador där yrsel och balanssvårigheter är en vanlig orsak. Nedsatt balans och yrsel kan orsakas av stigande ålder, sjukdom eller skada. Balansgruppen leds av legitimerad arbetsterapeut och leg. fysioterapeut. Bedömning och balanstester görs innan du börjar och en uppföljning sker efter 12 gånger i balansgruppen. Patientavgift 250 kr / frikort.
Vid behov för att förebygga fallrisk i hemmet erbjuder vi kostnadsfria hembesök.

Grupperna finns på klinikerna Norrmalm och Järfälla.
Vänligen kontakta respektive klinik för mer information:
norrmalm@helakroppen.se
jarfalla@helakroppen.se

BASSÄNGTRÄNING

Träningen som sker i 33-gradigt vatten har god effekt på personer med muskel- och ledbesvär. Genom vattnets smärtlindrande och cirkulationsbefrämjande egenskaper passar bassängträning för många olika patientgrupper. Vattnets avlastande egenskaper gör att bassängträning är ett fantastiskt alternativ för patienter som inte kan tillgodogöra sig vissa andra träningsformer. Innan bassängträningen kan påbörjas träffar någon av terapeuter för en bedömning. Patientavgift 250 kr / frikort.

Plats: Vattenhuset på Östermalmsgatan 65.
Tid: Torsdagar kl 09:00-10:00 och 10:00-11:00 grupp. Onsdagar udda veckor 15:00-16:00 och 16:00-17:00
Viktigt: God hygien krävs och samtliga deltagare ombeds att duscha innan träningen samt använda badmössa.

För mer information, vänligen kontakta vår klinik på Norrmalm.
norrmalm@helakroppen.se

DIABETESTRÄNING

Livsstilsgrupp för diabetiker. Livsstil, kost och träning är viktiga delar av behandlingen vid diabetes (både typ 1 och 2). Du är därför välkommen till vår nystartade livsstilsgrupp för diabetiker på Hela Kroppen. Innan gruppstart krävs ett besök med bedömning av dietist.

Vi erbjuder 2 träningspass per vecka i vårt fräscha gym samt kostsamtal med vår dietist. Träningen utförs i gruppform som cirkelträning. Kostsamtalen bokas individuellt och efter behov/efterfrågan. Samtalen kan komma att ske andra dagar och tider än gruppträningen. Patientavgift 250 kr / frikort.

Grupperna finns på klinikerna Norrmalm och Järfälla.
Vänligen kontakta respektive klinik för mer information.
norrmalm@helakroppen.se
jarfalla@helakroppen.se

QIGONG

Grupp startar 2022. Mer information kommer inom kort. Innan gruppstart krävs ett besök med bedömning av arbetsterapeut.

För intresseanmälan ring: 08-30 04 02 eller maila norrmalm@helakroppen.se

RYGG- OCH BÅLMUSKELTRÄNING

Träning av bålstabilitet med hjälp av träningsredskap och kroppen som belastning. Träningen kommer hjälpa dig att påverka din styrka, smärta och rörlighet. Målet med träningen är att lindra dina smärtor samt även att förebygga att besvären kommer tillbaka. Gruppen leds och inleds med en bedömning av en fysioterapeut. Patientavgift 250 kr / frikort.

För intresseanmälan, ring 08-30 04 02 eller maila norrmalm@helakroppen.se

STRESSHANTERING

Den som upplever ohälsa, riskerar bli sjukskriven eller redan är sjukskriven p.g.a. stressrelaterade besvär t.ex. på grund av bristande återhämtning och stress i vardagen, sömnbesvär eller lättare psykisk ohälsa såsom t.ex. oro, ångest, nedstämdhet är välkommen i denna grupp. För patienter med diagnosticerat utmattningssyndrom hänvisar vi vidare till specialistvård. Innan gruppstart krävs ett bedömningssamtal. Dessa moment och delar kan ingå:

– Kognitiv beteendeterapi (KBT).
– Att identifiera och omstrukturera aktivitetsmönster (Redesigning Daily Occupations).
– Strategier vid stresshantering.
– Mindfulness i vardagen.
– Avspänningstekniker.
– Stöd och strategier för att hantera sömnbesvär.

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Behandlingen innebär också ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner ingår. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande. Patientavgift 250 kr / frikort.

För intresseanmälan, ring 08-30 04 02 eller maila receptionen@helakroppen.se

SÖMNPROGRAMMET

Sömnprogrammet riktar sig till dig med stressrelaterade besvär, och sömnproblem såsom problem med att somna in eller att ha flera uppvaknanden under natten, för tidigt uppvaknande eller dålig sömnkvalitet. Vid kroppsliga och psykiska sjukdomsproblem bör du vara utredd av läkare så att det inte i första hand krävs annan medicinsk utredning eller behandling.

Grupprogrammet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är en behandlingsmetod som i studier har visat ett gott resultat vid sömnproblem. Du får under programmet verktyg och strategier för att hantera och förbättra sömnen. Dessa är också ett stöd till fortsatt självhjälp på egen hand. Som en del i behandlingen ingår att föra sömndagbok för att samla information om sömnen och sådant som kan påverka sömnen. Teori varvas med praktiska uppgifter och samtal och du får börja använda tekniker som kan innebära ändrade vanor emellan kurstillfällena.

I behandlingen ingår kartläggning, kunskap om sömn, att hantera tankar och beteenden som utför problem för sömn, metoder för nedvarvning och avspänning. Målet för behandlingen är att förbättra sömnkvalitet och livskvalitet. Programmet är uppbyggt på 8 grupptillfällen.

Innan behandlingsserien startar krävs ett individuellt besök till arbetsterapeut för bedömning. Patientavgift 250 kr / frikort.

För intresseanmälan: ring 08-30 04 02 eller maila norrmalm@helakroppen.se

VIKTKONTROLL

Har du gjort flera försök till att gå ned i vikt men inte fått de resultat som du velat? Kanske har du provat diverse dieter utan respons? Önskar du att lära dig mer om kosten och att göra en livsstilsförändring som varar? Är du motiverad och redo att göra en förändring i din nuvarande livsstil? Då kanske vår viktgrupp är något för dig!

Viktgruppen är en behandlingsserie för dig som vill ha hjälp med beteendeförändring för viktminskning och dagliga motionsvanor. I denna grupp medföljer hemuppgifter där du bland annat ska skriva matdagbok och registrera risksituationer. Syftet med behandlingsserien är att få ökad kunskap om mat och näring samt uppnå livsstilsförändringar som ska vara hållbara livet ut. Vi träffas vid 9 tillfällen med 2 veckors mellanrum de 8 första tillfällena, den sista träffen är 24 veckor efter start. Innan behandlingsserien startar krävs ett individuellt besök till dietist för bedömning. Patientavgift 250 kr / frikort.

För intresseanmälan, vänligen ring 08-30 04 02 eller maila norrmalm@helakroppen.se

MEDICINSK YOGA

Yoga är en träningsform för både kropp och själ. I yoga tränar man balans, smidighet och muskulär styrka men yogan är också ett sätt att lära känna sig själv och träna på att vara här och nu. Många förknippar yogan med de fysiska ställningarna och någon som sitter stilla i lotus men yoga är mer än så.

Genom klassiska yogaövningar för rörlighet, andning, balans och styrka får du en fysisk, lugn och meditativ yoga. En upplevelse där ökad medvetenhet, närvaro och stillhet infinner sig. Ett tillåtande pass utan prestationskrav. Syftet med yoga är att skapa balans i kroppens ”energisystem” för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling. Innan yogan kan påbörjas ska du träffa en terapeut för en bedömning. Patientavgift 250 kr / frikort. Några av yogans positiva effekter:

– Större stresstålighet
– Förbättrar kroppsmedvetandet
– Lindrar spänningar och smärta
– Främjar uthållighet och koncentrationsförmåga

För intresseanmälan, vänligen ring 08-30 04 02 eller maila norrmalm@helakroppen.se

Ont i ryggen?
Handledsbesvär?
Vristproblem?
Muskelbristning?
Axelproblem?
Smärta i nacken?

Aktuellt från Hela Kroppen