Ange ditt sökord

KLINIK NORR­MALM

På Norrmalm erbjuds primärvårdsrehabilitering samt specialiserad fysioterapi. Du når oss på 08-30 04 02 eller norrmalm@helakroppen.se

Kom till oss för din skull

Vår största klinik centralt belägen på Drottninggatan 114 mellan Rådmansgatan och Tegnérgatan.

Här finner du 16 behandlingsrum, ett fullutrustat gym med moderna träningsmaskiner, omklädningsrum med bastu för både damer och herrar. Lokalen ligger i gatuplan och är handikappanpassad. På kliniken finns fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, naprapater, kiropraktorer och hemrehabteam.

Friskvårds-
träning

Måndag
07.30-10.00
12.00-14.00
16.00-19.00
Tisdag
07.30-10.00
12.00-14.00
16.00-19.00
Onsdag
07.00-10.00
12.00-14.00
16.00-19.00

Torsdag
07.30-10.00
12.00-14.00
16.00-19.00
Fredag
07.30-10.00
12.00-17.00
Lördag
10.00-16.00

Öppettider

Måndag
07.30-19.00
Tisdag
07.30-19.00
Onsdag
07.00-19.00
Torsdag
07.30-19.00
Fredag
07.30-17.00
Lördag
10.00-16.00

Telefontider

08-30 04 02
månd-torsd
08.00-12.00 & 14.00-17.00
fred
08.00-12.00 & 14.00-16.00

E-post
Adress

Hela Kroppen
Drottninggatan 114
113 60 Stockholm

Det här kan vi hjälpa dig med

Fysioterapeuter utför behandling av rygg, nacke, muskler och leder med fokus på funktion och smärtlindring…
Läs mer

Arbetsterapeuten arbetar med att rehabilitera och träna människor som på grund av olika funktionsnedsättningar…
Läs mer

Dietisten arbetar med kostbehandling och rådgivning vid kostrelaterade sjukdomar och besvär…
Läs mer

Naprapaten hjälper dig att på snabbaste sätt minska smärta och öka funktion i rygg, nacke, muskler och leder…
Läs mer

Våra kiropraktorer är experter på att med sina snabba och specifika ledjusteringar minska stelhet i nacke, rygg och leder…
Läs mer

Vi utför besök i hemmet till dig som på grund av skada eller sjukdom är i behov av rehabiliterings­insatser….
Läs mer

Gruppträning inom ramen för primärvårdsrehabilitering på kliniken

BALANSTRÄNING OCH FALLPREVENTION

Balansträningen vänder sig till dig som har nedsatt balans, yrsel eller osteoporos. En förbättrad balans har stor inverkan på människors livskvalité, prestation och välbefinnande. Målsättningen för balansgruppen är att förbättra din balans i sittande och stående aktiviteter. Syftet med balans- och styrketräningen är även att förebygga fall och minska rörelserädsla.

Den vanligaste skadan hos äldre är fallskador där yrsel och balanssvårigheter är en vanlig orsak. Nedsatt balans och yrsel kan orsakas av stigande ålder, sjukdom eller skada. Balansgruppen leds av legitimerad arbetsterapeut och leg. fysioterapeut. Bedömning och balanstester görs innan du börjar och en uppföljning sker efter 12 gånger i balansgruppen.

Vid behov för att förebygga fallrisk i hemmet erbjuder vi kostnadsfria hembesök.

 • Kostnad: 275 kr eller högkostnadsskydd enligt regionens taxa
 • När? Måndagar
 • För patienter med: balansnedsättning, fallrisk och yrsel.
Balans

BASSÄNGTRÄNING

Träningen som sker i 33-gradigt vatten har god effekt på personer med muskel- och ledbesvär. Genom vattnets smärtlindrande och cirkulationsbefrämjande egenskaper passar bassängträning för många olika patientgrupper. Vattnets avlastande egenskaper gör att bassängträning är ett fantastiskt alternativ för patienter som inte kan tillgodogöra sig vissa andra träningsformer. Innan bassängträningen kan påbörjas träffar någon av terapeuter för en bedömning.

 • Plats: Vattenhuset på Östermalmsgatan 65.
 • Kostnad: 275 kr eller högkostnadsskydd enligt regionens taxa
 • När? Måndagar, onsdagar och torsdagar
 • Viktigt: God hygien krävs och samtliga deltagare ombeds att duscha innan träningen samt använda badmössa.
 • För patienter med: muskeloskeletala besvär så som reumatiska sjukdomar, artros, postoperativa tillstånd, graviditetsrelaterade besvär, lumbago, cervikalgi etc.

POSTPARTUMTRÄNING

Mer information kommer

 • Kostnad: 275 kr eller högkostnadsskydd enligt regionens taxa
 • När: Mer information kommer
 • För patienter med: graviditetsrelaterade besvär, tex bäckenbottendysfunktion, kvarstående graviditetsrelaterad bäckensmärta och patienter som fött barn i närtid och behöver stöttning i att komma igång med träning efter förlossning.

RYGGRUPP

Målet är att minska ryggsmärta och obehag genom att använda specifika övningar och tekniker som främjar avslappning och lindrar spänningar i ryggmusklerna. Gruppen fokuserar på att stärka bålmuskulaturen. Stötta ryggraden. Få ökad självförtroende och minska katastroftankar kring ryggens förmåga genom rörelse.

 • Kostnad: 275 kr eller högkostnadsskydd enligt regionens taxa
 • När? Mer information kommer
 • För patienter med: diskbråck, nervproblematikproblematik, nacksmärta och långvarig ryggsmärta.

BÄCKENBOTTENYOGA

Mer information kommer.

 • Kostnad: 275 kr eller högkostnadsskydd enligt regionens taxa
 • När: Mer information kommer
 • För patienter med: smärta/överspändhet i bäckenbottenmuskulaturen bedömt av fysioterapeut.

STRESSHANTERING

Den som upplever ohälsa, riskerar bli sjukskriven eller redan är sjukskriven p.g.a. stressrelaterade besvär t.ex. på grund av bristande återhämtning och stress i vardagen, sömnbesvär eller lättare psykisk ohälsa såsom t.ex. oro, ångest, nedstämdhet är välkommen i denna grupp. För patienter med diagnosticerat utmattningssyndrom hänvisar vi vidare till specialistvård. Innan gruppstart krävs ett bedömningssamtal. Dessa moment och delar kan ingå:

– Kognitiv beteendeterapi (KBT).
– Att identifiera och omstrukturera aktivitetsmönster (Redesigning Daily Occupations).
– Strategier vid stresshantering.
– Mindfulness i vardagen.
– Avspänningstekniker.
– Stöd och strategier för att hantera sömnbesvär.

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Behandlingen innebär också ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner ingår. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande.

 • Kostnad: 275 kr eller högkostnadsskydd enligt regionens taxa
 • När: Tisdagar
 • För patienter med: stressrelaterade besvär, upplevd ohälsa, risk att bli sjukskriven eller redan är sjukskriven p.g.a. stressrelaterade besvär t.ex. på grund av bristande återhämtning och stress i vardagen.

AVSLAPPNINGSYOGA

Målet är att minska upplevelsen av stress genom att lära sig avslappningsövningar och tekniker för att lugna sinnet och kroppen. Gruppen fokuserar på att minska spänningar, ge ökad förmåga till djupandning/avslappning/nedreglering. Målet är att integrera de avslappningsövningar och tekniker som lärs ut i avslappningsyogan i det dagliga livet för att stödja kontinuerlig avslappning och välbefinnande.

 • Kostnad: 275 kr eller högkostnadsskydd enligt regionens taxa
 • När: Mer information kommer
 • För patienter med: stressproblematik, lättare/måttlig oro eller spänningsrelaterade besvär.
yoga

KROPPSKÄNNEDOM/AVSLAPPNING

Gruppen fokusera på att främja avslappning, minska stress och främja medvetenhet om kroppens signaler. Gruppen är särskilt användbar för att hjälpa individer att hantera stress, ångest eller förbättra sitt generella välbefinnande. Gruppen ska hjälpa patienter med stressproblematik att lära sig varva ner, ge dem handfasta verktyg att använda sig av i sin vardag.

Målet är att utveckla och förbättra sina färdigheter i avslappningstekniker för att minska stressnivåerna och öka känslan av lugn och välbefinnande. Detta inkluderar att lära sig känna igen spänningar, smärta eller andra fysiska upplevelser samt hur dessa påverkas av olika känslomässiga tillstånd. Även minska muskelanspänning och smärta genom avslappningsövningar och medvetenhet om kroppens signaler. Detta är särskilt relevant för patienter med kronisk smärta. Genom att stödja en positiv självbild och en hälsosam kroppsuppfattning så kan patiemterna fokusera på det som är positivt och stärkande i den egna kroppen.

 • Kostnad: 275 kr eller högkostnadsskydd enligt regionens taxa
 • När: Mer information kommer
 • För patienter med: mild-måttlig stress och/eller ångestproblematik, depression eller långvarig smärta.
yoga

MINDFULNESS

Målet är att utveckla förmågan att vara närvarande i nuet och uppskatta ögonblicket utan att låtas distraheras av stress eller oro. Detta ska ge ett ökat fokus och närvaro samt minskade stressrelaterade besvär.

Patienterna ska lära sig att praktisera acceptans och ett icke-dömande förhållningssätt. Gruppen ska medvetandegöra och arbeta med de känslor, tankar och beteenden som hindrar patienten att komma framåt och på så vid stegvis junna komma förbi sina egna begränsningar.

 • Kostnad: 275 kr eller högkostnadsskydd enligt regionens taxa
 • När: Mer information kommer
 • För pateienter med: stressproblematik, lättare/måttlig oro eller spänningsrelaterade besvär som behöver förhållningssätt att få en ökad närvaro och återhämtning/nedvarvning i vardagen samt sätt att hantera stresspåslag.

Bli en av våra nöjda kunder

“Har alltid fått riktigt bra hjälp och efter att ha skött min rehab har besvären försvunnit”

“Kompetenta, trevliga, personliga och måna om att hjälpa mig med mina skada.”

AVBOKNING

Du måste omboka eller avboka din tid senast 24 timmar innan ditt bokade besök. 

Du måste omboka eller avboka din tid senast 24 timmar innan ditt bokade besök. Om du inte kommer till ditt bokade besök får du betala 400 kronor. Även du som är målsman för barn och ungdomar under 18 år, du som är äldre än 85 år samt om du har frikort, får betala avgiften om du inte har ett giltigt skäl.

Så gör du för att boka, omboka eller avboka en primärvårdstid/vård inom uppdraget för Region Stockholm:

Genom att logga in på 1177.se kan du göra dina vårdärenden. Du kan till exempel boka, omboka eller avboka en tid. I vissa fall kan du behöva ringa oss, se under varje klinik för att hitta rätt telefonnummer.