Ange ditt sökord

VÅRA PATIENTAVGIFTER

Primärvårds­rehabilitering och
special­iserad fysioterapi

Specialiserad/fysioterapeut, naprapat, kiro­­praktor, arbetsterapeut och dietist

Besök

275 kr

Vid uppnått högkostnadskort (1 400 kr)

Regionens taxor gäller

<18 år och >84 år

avgiftsfritt

Hemrehabilitering

avgiftsfritt

Avbokning <24 h eller uteblivet besök

400 kr

Stötvåg, medicinsk laser och diagnostiskt ultra­ljud

Utförs vid behov i behandling

Ingår i ordinarie taxa

Ont i ryggen?
Handledsbesvär?
Vristproblem?
Muskelbristning?
Axelproblem?
Smärta i nacken?