Ange ditt sökord

PATIENT­NÄMNDEN

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.

Om klagomål och anmälan till patientnämnden

Du kan kostnadsfritt vända dig dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre.

Ont i ryggen?
Handledsbesvär?
Vristproblem?
Muskelbristning?
Axelproblem?
Smärta i nacken?