Enter your keyword

Vanliga frågor

SVAR PÅ VÅRA VANLIGASTE FRÅGOR

Som både ny eller tidigare kund till oss kan du säkert ha frågor, och de frågorna har säkert andra också haft. Vi har samlat de vanligaste frågorna och funderingarna vi brukar få och ger svar och information.

Vår målsättning är att du ska bli bra snabbt och länge. Om man ska generalisera så är naprapaten och kiropraktorn ett bra val vid ditt första besök. Deras behandlingsmetoder är utvecklade för att snabbt få ner smärta och återskapa grundläggande funktion. Fysioterapeuter specialiserade inom OMT arbetar på liknande sätt som naprapater och kiropraktorer.

Fysioterapeuten kan också hjälpa dig med behandling, men lägger i regel större fokus på rehabiliteringsträning som på sikt ökar din kapacitet och funktion, vilket minskar risk för återfall. Bägge delarna är således bra för att du ska bli bra snabbt och länge.

Då våra terapeuter i verksamheten dagligen delar sin kompetens med varandra kan känna dig trygg i att du kommer få ett bra första besök oavsett vem du hamnar hos. Om det finns behov kommer du att hänvisas vidare till kompletterande undersökning eller kompetens.

Det är samma sak. Sedan 1 januari 2014 är fysioterapeut en skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas av yrkeskåren. Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimationen.

För att bedriva vård på uppdrag av Region Stockholm måste vården ske i enighet med deras ramar och riktlinjer. Exempelvis kan vi inte erbjuda hur mycket naprapati eller kiropraktik som helst. Regionvården står ej heller för friskvård, personlig träning eller rena massagebehandlingar. Inom privatvården har du således större möjlighet att få det du önskar. Då vi inom privatvården själva kan bestämma vår taxa kan vi erbjuda längre behandlingstider och högsta tillgänglighet. En del av våra mest seniora terapeuter väljer att bara arbeta med privatvård. För att särskilja privatvård mot regionvård går även företagsvård och vård för de med sjukvårdsförsäkringar in under vårdområdet privatvård.

Då kunder betalar privatvården själv har vi där högre taxor och inom region vård gäller patienttaxa och högkostnadsskydd, se prislista. För att se vilka vårdområden som gäller på våra kliniker, se kliniker.

Den första naprapaten var en kiropraktor som utvecklade lite mjukare tekniker, men idag är likheterna mycket fler än skillnaderna. Hos oss arbetar naprapaten och kiropraktorn väldigt likt varandra. Då våra naprapater och kiropraktorer arbetar tillsammans med fysioterapeuter har de även mycket hög kompetens inom området för rehabiliteringsträning. Bilden av att kiropraktorer har många och korta behandlingar där de bara ”knäcker” associeras oftare med utlandsutbildade och äldre kiropraktorer, se våra behandlingar.

Självklart har vi det. Inom privatvård har vi ambitionen att alltid kunna erbjuda dig valfri tjänst samma dag. Läs mer och boka tid här. Även inom regionvården kan du ofta få träffa någon av våra terapeuter inom 48 timmar. Läs mer och boka tid här.

Nej det behöver du inte. Patienter är välkomna med eller utan remiss oavsett om du väljer privatvård eller vård via Region Stockholm.

På uppdrag av Region Stockholm kan vi erbjuda hemrehabilitering för den som har medicinska behov. Exempelvis efter en sjukhusvistelse, för en bedömning om bostadsanpassning eller om patienten inte kan ta sig till kliniken. Inom ramen för hemrehabilitering erbjuder vi arbetsterapi, dietik och fysioterapi. Hemrehabilitering är avgiftsfri och ingen remiss krävs. Kontakta vår reception för mer information.

En specialiserad fysioterapi är är en fysioterapeut med ytterligare tre års vidareutbildning och specialistkunskap inom ett visst område. Våra fysioterapeuter är specialiserade inom idrottsmedicin, fysisk aktivitet, ortopedi, onkologi (behandling vid cancer), respiration (andningsorganen), OMT (ortopedisk manuell terapi), obstretrik, gynekologi, urologi samt mental hälsa. Läs mer om specialiserad fysioterapi eller boka här.

Ont i ryggen?
Handledsbesvär?
Vristproblem?
Muskelbristning?
Axelproblem?
Smärta i nacken?

Aktuellt från Hela Kroppen