Enter your keyword

Hållbarhet

Hela Kroppen är på framtidens sida

Vår miljöpolicy

Vi erbjuder tjänster inom rehabilitering och friskvård med visionen att öka människors livskvalitet. Samtidigt strävar vi efter hållbarhet för naturmiljön och jobbar medvetet och strukturerat för att minska vår negativa miljöpåverkan. Detta görs bland annat genom att hushålla med naturresurser och effektivisera energianvändning.
Hela Kroppen är miljöcertifierade ISO 14001.

Miljöpolicyn innebär bland annat att vi:

• Efterlever lagstiftning samt andra bindande krav
• Effektiviserar vår energi- och vattenanvändning
• Alltid tar hänsyn till miljöaspekter vid inköp av produkter
och tjänster samt inkluderar hela livscykeln
• Integrerar vårt miljöarbete i hela den dagliga verksamheten
för samtliga kliniker
• Ständigt jobbar med förbättringar inom vårt miljöarbete,
både vad gäller kunskapsinhämtning, kommunikation och
strategier för att minska och förebygga negativ miljöpåverkan

Ont i ryggen?
Handledsbesvär?
Vristproblem?
Muskelbristning?
Axelproblem?
Smärta i nacken?

Aktuellt från Hela Kroppen