Ange ditt sökord

PEDIATRIK/FYSIO­­TERAPI FÖR BARN (0-17 ÅR)

Vi har specialistkompetens inom pediatrik och lång erfarenhet av att bedöma/behandla barn och ungdomar. Pediatrik är den specialitet inom medicinen som handlar om spädbarns, barns och ungdomars hälsa och sjukdomar.

Vanligt förekommande sökorsaker

För att komma med ditt barn behövs ingen remiss. Här nedan kommer vanliga orsaker till när det kan vara bra att söka hjälp av en pediatriker.

Vanligt förekommande sökorsaker:

Bedömning av motorik/försenad/avvikande 
Bedömning innebär inte bara att se vad barnet kan utan också hur det gör. Fokus på möjligheter inte på svårigheter. Test som kan användas för strukturerad bedömning är SOMP-I för barn 0-12 månader, AIMS för barn 0-18 månader, Movement ABC för barn 3-16 år

Torticollis:
Det finns över 80 olika orsaker till torticollis, vanligast är medfödd torticollis (CMT), mild paroxysmal torticollis och okulärt betingad torticollis.

Skallasymmetri plagiocefali/brachycefali/skafocefali 
Vanligast är lägesbetingad skallasymmetri, en mer ovanlig orsak är kraniosynostosis som innebär förtidig sammanväxning av skallens suturer.

Plattfothet
Bedömning flexibel/rigid plattfot, övningar, råd ang. skoinlägg.

Hälta
Barn som går på tå Tågång kan bero på olika orsaker vanligast är habituell (vanemässig) tågång.

Spädbarnskolik
Akupunkturbehandling ger man ca 2-3ggr/vecka och kan inom ca 2-3 veckor ge en klar förbättring. Prova mjölkfrikost innan start av akupunkturbehandlingen.

Spänningshuvudvärk och migrän
Rådgivning, smärtlindring, kinesiology tejpning och akupunktur.

Bedömning med Beighton och Hospital del Mar
Rådgivning, träningsprogram, kinesiology tejpning och akupunktur.

Andra neurologiska och ortopediska problem
Hypermobilitet
Smärta häl/fot och ben

Hjulbenthet och kobenhet

 

Mer om fysioterapi

Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse ger ett aktivt liv med hög livskvalitet. Det fysioterapeutiska arbetet är baserat på vetenskaplig grund.

I arbetet som barnfysioterapeut ingår att bedöma barn och ungdomars funktionsförmåga och behov av åtgärder, samt genomföra behandling. Fysioterapeuten behandlar både akut och kroniskt sjuka barn samt barn med funktionsnedsättningar.

Syftet med behandlingen är att förbättra, bevara eller kompensera funktionsförmågan. I arbetet ingår även att informera, handleda och undervisa patienterna och deras anhöriga samt personal. Vikten av närhet till hela familjen betonas, liksom samverkan med andra nätverk kring familjen så som förskola, skola mm.  (Källa: Fysioterapeuterna)

Ont i ryggen?
Handledsbesvär?
Vristproblem?
Muskelbristning?
Axelproblem?
Smärta i nacken?