Ange ditt sökord

DISKBRÅCK I NACKEN

Symtom och vanlig orsak
Om Du upplever lokal värk i nacke, och bland även utstrålande värk ut i en arm/fingrar, kan det tyda på ett diskbråck i nacke. Du kan uppleva symptom som påminner om nackspärr, men som vanligtvis inte är övergående inom 1–3 veckor, och ofta i kombination med en nervirritation. Diskbråck är en vanlig åkomma i någon av nackens kotor, och långt ifrån alla diskbråck ger symptom. Diskbråck förklaras ofta som en förslitning i diskens yttersta skikt, som över tid slits allt mer, och till slut ger vika och därmed orsakar ett diskbråck. Smärta ut i arm/fingrar uppstår oftast då diskbråcket har något större omfattning, och därmed kan omkringliggande nervrötter irriteras och påverkas, och Du kan uppleva neurologiska symptom så som domningar, pirrningar och muskelsvaghet. Prognos på diskbråck varierar baserat på diskbråckets omfattning, likaså återhämtningen av en eventuell nervpåverkan varierar över tid.

Vanlig behandling
Naprapaterna, kiropraktorerna och fysioterapeuterna på Hela Kroppen har stor erfarenhet vid undersökning, identifiering och effektivrehabilitering vid diskbråck i nacke, med eller utan nervrotspåverkan. Initialt rekommenderas du lättare aktivitet i kombination med adekvat smärtlindring. Du kommer guidas igenom ett stärkande träningsprogram i syfte att återgå till full funktion av Din nacke i vardagen, så som arbete, träning och fysiska aktiviteter. Träningsprogrammet och dess upplägg kommer att vara individuellt baserat på hur smärtpåverkad du är, samt om du har nervrotspåverkan eller ej. Naprapat och kiropraktorer kan även stötta med mjukdelsbehandlingar, triggerpunktsbehandling och stretchning om belägg finns. Det är sällan indikerat att operera diskbråck nu för tiden utan rehabilitering med framför allt fysioterapeut är standardbehandlingen.