Ange ditt sökord

FRUSEN SKULDRA

Symtom och vanlig orsak
Frusen skuldra är ett smärttillstånd i axelleden som initialt gör mycket ont och begränsar kraftigt rörligheten i Din axelled. En Frusen skuldra kan uppstå helt spontant, dock finns en ökad risk att drabbas efter bland annat trauma mot axelleder, efter operationer, stroke eller om du har diabetes och orsaken till exakt varför man drabbas är ännu oklar. Prognosen varierar något, dock sker oftast en spontan utläkning efter ca 12-18 månader.

Vanliga symptom är värk i såväl aktivitet och vila oavsett riktning Du använder Din axelled, och denna smärta kan succesivt ökar efter några veckor, detta i kombination med att rörligheten i axelleden också minskar. Du kan uppleva svårigheter att tvätta dig under armarna, sätta upp håret, eller sätta på dig jackan. Tids nog kommer smärtan att minska, men stelheten kommer att finnas kvar i några månader till innan axelleden till slut återhämtar sig.

Vanlig behandling
Vid symptom på Frusen skuldra rekommenderas du boka in ett besök hos någon av våra Fysioterapeuter. Behandling för Frusen skuldra varierar något baserat på när i förloppet du söker vård, dock kommer din fysioterapeut följa din utveckling av rörlighet och styrka genom hela förloppet, och stötta med tips, råd och regim. Vanlig behandling är initialt att vänta ut det normala läkningsförloppet, i kombination med rörelse-och styrketräning för axelled, stöd och samtal om smärtlindring, ev kortisoninjektioner och även passiv töjning av axelleden. Med hjälp av en Fysioterapeut på Hela Kroppen får du stöd, i det som kan upplevas, tämligen långa rehabiliteringsförloppet, och Vi ser till att du så snart som möjligt kan återgå till din normala funktionsnivå med en stark, rörlig och smärtfri axelled igen.