Ange ditt sökord

HÄLSENEINFLAMMATION

Symtom och vanlig orsak
Hälseneinflammation är en vanlig åkomma som kan uppstå då foten och underbenet överbelastas under en period, till exempel vid upprepade långpromenader, hopp eller löpning. Besvären kan också uppstå spontant utan någon tydlig förklaring. Symptom på hälseneinflammation är lokal smärta och stelhet baksida underben, distinkt på, men också runt omkring hälsena, ibland hela vägen ned mot hälbenet. Morgonstelhet, tryckömhet på framför allt mittportionen av sena samt svullnad och förtjockning av sena är vanliga symptom. Degenerativa förändringar, svullnad, inflammation och mindre skador av sena är vanliga fynd vid en hälseneinflammation.

Vanlig behandling
Prognosen är god och kräver sällan kirurgiska ingrepp, utan den bästa rehabilitering för hälseneinflammation är korrekt doserad rehabilitering för att succesivt påbörja en gynnsam belastning av senan igen. Träningsprogram som innehåller tåhävningar, stabiliseringsövningar och funktionella övningar brukar vanligtvis utgöra grunden för rehabiliteringsprogrammet. Baserat på status och funktion av hälsenan kan eventuellt Ultraljudsdiagnostik utföras, för att försäkra sig om att inga större skador på senan finns. Allt detta utförs av våra kompetenta terapeuter på Hela Kroppen Fysiocenter.