Ange ditt sökord

Mona Westerlund

Leg. Arbetsterapeut

  • Hemrehabilitering
  • Hjälpmedelsrådgivning
  • ADL-bedömningar
  • Aktivitetsbedömning som del i basal demensutredning
  • Bedömning/ intyg inför Bostadsanpassningsansökan
  • Intresserad av: ryggbesvär, kvinnohälsa, gravida, motiverande samtal, till viss del stressrelaterade besvär, spänningshuvudvärk, hälsporre,  fysisk inaktivitet.
  • Evidensbaserad rehabiliterande träning.
  • Gruppträning: artrosskola & bassängträning
  • Till viss del hemrehab

Klinik: Norrmalm