Ange ditt sökord

DISKBRÅCK I RYGGEN

Symtom och vanlig orsak
Diskbråck är en mycket vanlig åkomma i ländrygg, och långt ifrån alla diskbråck ger symptom. Dock är de klassiska symptomen på diskbråck lokal värk i ländryggen, smygande eller akut debut, och/eller utstrålande värk ned i ett ben likt nervsmärta. Du kan uppleva svårigheter att gå upprätt, svårigheter att böja dig framåt, smärta när du hostar och nyser, en del får också vilosmärta. Smärta ned i benet uppstår oftast då diskbråcket har något större omfattning, och därmed kan omkringliggande nervrötter irriteras och påverkas, och du kan uppleva neurologiska symptom. Vid utstrålande smärtor ned i ben är det mest troligt en nervrotspåverkan från diskbråcket som ligger till grund för detta och kallas för ischias.

Allt från smärta, svaghet och domningar i ett ben är normalt vid olika typer av ischiassmärta. Smärtorna kan minska lokalt i rygg, men ischiassymptom ned i benen kan bestå en period efter debuten. Prognos på diskbråck varierar baserat på diskbråckets omfattning, likaså återhämtningen av ischiasnerven varierar över tid.

Vanlig behandling
Naprapaterna, Kiropraktorerna och Sjukgymnasterna på Hela Kroppen har stor erfarenhet vid undersökning, identifiering och effektiv rehabilitering vid diskbråck i ländrygg, med eller utan nervrotspåverkan. Initialt rekommenderas du lättare aktivitet i kombination med adekvat smärtlindring. Du kommer guidas igenom ett stärkande träningsprogram i syfte att återgå till full funktion av rygg i din vardag, samt bli av med dina ischiasbesvär.

Träningsprogrammet och dess upplägg kommer att vara individuellt baserat på hur smärtpåverkad du är, samt om du har nervrotspåverkan eller ej. Det är sällan indikerat att operera diskbråck nu för tiden utan rehabilitering med framför allt Fysioterapeut är standardbehandlingen.

Du rekommenderas vid smärtor ned i ben också vara uppmärksam på att blåsa, tarm ock könsorgan inte är påverkade, om så är fallet ska du kontakta din husläkare.