Ange ditt sökord

GUBBVAD

Symtom och vanlig orsak
Gubbvad (muskelbristning i vadmuskeln) är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika skador i underbenet. Det är ett begrepp som omfattar en muskelbristning/ruptur av någon av vadmusklerna (m.gastrocnemius alt m.soleus). Symptom på Gubbvad är en plötslig, tämligen intensiv känsla av kramp, huggande värk distinkt i vadmuskeln. Inte sällan uppstår dessa typer av symptom under aktivitet så som löpning, tennis eller padelspel. Det handlar allt som oftast om en explosiv rörelse, ofta i kombination med riktningsförändringar, som resulterar i att en portion av vadmuskeln får en bristning.

Hur pass utbredd skadan är och prognos till återgång i full funktion, är något som terapeuterna på Hela Kroppen stöttar dig vid att besvara, allt baserat på just din funktion och smärta. Normalt brukar den initialt kraftiga smärtan klinga av tämligen snabbt och du får en känsla av att redan inom 1-2 veckor återgå till löpning och padel, medan det i själva verket, baserat på skadans omfång, oftast behövs förberedande rehab med hjälp av Sjukgymnast i 8-12 veckor innan dess.

Vanlig behandling
Den spontana läkningen startar snabbt vid en muskelbristning i underbenet, men för att stärka upp vadmuskeln och återgå helt och fullt till normal funktionsnivå igen rekommenderas handledd rehabilitering hos Fysioterapeut. Baserat på hur utbredd skadan är, kommer terapeuten att hjälpa dig med hjälp av styrketräning, spänstträning och till slut också löpning. Ibland finns uppenbara problem som tros ligga till grund för uppkomst av muskelbristningen, så som val av skor eller träningsmängd, vilka då kommer att justeras av terapeuten. Vidare vid utebliven förbättring trots utförd rehabilitering i 8–12 veckor kan Ultraljudsdiagnostik, belastning av fötter och löpanalys erbjudas, för att ytterligare finna orsak till smärtan.