Ange ditt sökord

HÄLSPORRE

Symtom och vanlig orsak
Smärtor under hälen/insida av hälen kan vara symptom på hälsporre. Smärtan upplevs ofta öka vid belastning, och vanligt beskrivet är den klassiska morgonstelheten under foten. Hälsporre är den vanligaste orsaken till smärta i häl/undersida fot, och uppstår då den tjocka böjarsenan under foten blir överbelastad och irriterad. Senans infästning på insida hälbenet tenderar till att bli den mest ömmande punkt, och här kan även vid långvariga besvär en kalkpålagring bildas, som på senare tid givit namnet just Hälsporre. Prognosen är tämligen lång, upp till 1 år innan besvären försvinner, och med hjälp av Fysioterapeut på Hela Kroppen kan prognosen förkortas och/eller mildra upplevda besvär.

Vanlig behandling
Vid besvär av hälsporre är du välkommen att söka dig till Oss. Vi arbetar med en helhetssyn, och guidar Dig som drabbats av Hälsporre med råd och regim angående fotriktiga skor, sulor och andra tips i vardagen för att minska besvär. Vidare erbjuds adekvat rehabilitering för att stärka fot och underben, öka cirkulation i området och därmed främja läkprocessen i fotens överbelastade böjarsena. Succesivt med stöd av våra terapeuter kommer Dina långpromenader att öka, och morgonstelheten att minska.