Ange ditt sökord

HÖFTLEDSARTROS

Symtom och vanlig orsak
I varje ledyta finns ledbrosk för att underlätta rörelseförmåga i den aktuella leden. I höftleden underlättar ledbrosket alla rotationer, att föra höften fram och tillbaka samt utåt- och inåtrotera benet. Man kan drabbas av artros i alla kroppens leder, och är vanligt förekommande i just höftled. Vid artrosbesvär bryts broskytan ned snabbare än uppbyggnadsprocessen, och broskhöjden kommer succesivt att sjunka. Detta kan till slut ge symptom i form av lokal värk i ljumske, ömmande molande värk ned i låret, belastningssmärtor, morgonstelhet och en generell stelhet i höftens riktningar med smärta i vissa ytterlägen. I vissa fall kan Du uppleva smärtor även i vila och nattetid, vilket tyder på en ökad irritation av höftleden, tillfälligt ett permanent.

Vanlig behandling
Artros i höftled är kroniskt och går inte att bota. Dock går det att vid mildare artrosbesvär minska smärta och öka funktionen i Din höft med hjälp av muskelstärkande träning. På Hela Kroppen hjälper vi dig att nå denna styrkeökning för att få avlastning på leden. Artrosskola, bassängträning eller handledd gymträning är några av behandlingsformerna som rekommenderas. Genom att hålla Dig fysiskt aktiv med hjälp av ditt individuella träningsupplägg från din fysioterapeut kan din artrossmärta lindras och du kan fortsätta med dina fysiska aktiviteter likt innan om smärtan tillåter.

Vid utebliven effekt av rehabilitering med fysioterapeut och med samtidigt kraftig värk i vila samt aktivitet med inaktivitet till följd, kommer Din fysioterapeut att guida dig vidare till din husläkarmottagning för vidare undersökning och behandling, där den vanligaste behandlingen då består av antiinflammatoriska mediciner, kortisoninjektioner och till slut rekonstruktion av höftled med hjälp av höftledsprotes.