Ange ditt sökord

IMPINGMENT

Symtom och vanlig orsak
Impingement, även kallat inklämning, är ett samlingsnamn på ett smärttillstånd i axelleden där någon typ av struktur blir inklämd, irriterad och genererar smärta. Smärtan är lokal till axelled och kan sprida sig ned i överarmen. Smärtan kan uppstå spontant i vila, under natten och framför allt vid aktivitet. Symptomen uppstår oftast till följd efter en kraftig överansträngning av axelleden, där strukturer så som framför allt senor och slemsäck kan irriteras i det trånga utrymmet mellan överarm och taket på axelled.

Detta bidrar till smärta vid användning av axelled, och i vissa fall, även i vila. Du kan känna igen dig genom att du har svårt att föra armen rakt ut åt sidan, du kan få kraftiga spontana “hugg” i axelleden när du för den ut från kroppen eller lyfter något tyngre. Att sätta på sig bilbälte, jacka, BH och deodorant brukar oftast beskrivas som besvärligt. Prognos varierar baserat på din funktion- och smärtbild, men man brukar prata om ca 4–6 månaders rehabilitering hos Fysioterapeut till en början.

Vanlig behandling
Rehabiliteringen består framför allt av muskelstärkande och cirkulatorisk träning för den onda axelleden, med succesivt ökad belastning. Till en början är målet med behandlingen är att Du, så snart som möjligt, ska få en minskad smärtbild och därmed klara av vardagliga situationer så som jobb, av- och påklädning etc utan att störas av smärta från axeln. Därefter inriktar sig rehabilitering mot något tyngre muskelstärkande övningar för att återgå till den fulla funktion som Du hade innan dina besvär uppstod, allt detta under översikt av några av våra Fysioterapeuter. Vid utebliven förbättring trots rehabilitering av axelled under några veckors tid kan det bli aktuell med vidare diagnostik, och du blir då remitterad för Ultraljudsundersökning, en undersökning som erbjuds och utförs på Hela Kroppens kliniker.