Ange ditt sökord

KNÄARTROS

Symtom och vanlig orsak
Artros är en icke-inflammatorisk reumatisk sjukdom som drabbar kroppens broskytor, som fungerar stötdämpande i varje led av kroppen. Vid stigande ålder, efter trauman, förslitningar och med artros inom släkten ökar risken för artros. Vid artros uppstår en obalans i uppbyggnaden av ledens broskytor, och ledytorna kommer närmre varandra vilket i sin tur genererar artrossymptom. Symptombilden varierar och är högts individuell, i många fall är artros icke-symptomgivande, och vissa patienter kan uppleva stora besvär. Symptom på artros i knäled visar sig oftast som en molande värk, ofta lokaliserad insida knäled, men inte ovanligt kan en känsla av generell värk i hela knäleden också uppstå. Morgonstelhet och smärta vid belastning är vanligt, ibland med efterföljande svullnad. Vid uttalade besvär uppstår också spontan värk i vila och nattetid, vilket brukar tyda på att artrosbilden är något längre gången.

Vanlig behandling
Artros går inte att bota, men symptomen går i många fall att lindra genom muskelstränade träning, viktreduktion och patientinformation. På Hela Kroppen erbjuds Du som lider av knäartros rehabilitering inom samtliga ovannämnda områden. Artrosskola, bassängträning eller handledd gymträning är några av behandlingsformerna som rekommenderas. Genom att hålla Dig fysiskt aktiv med hjälp av ditt individuella träningsupplägg från din Fysioterapeut kan din artrossmärta lindras och du kan fortsätta med dina fysiska aktiviteter likt innan.

Vid utebliven effekt av rehabilitering med fysioterapeut och fortsatt svullnad med kraftig värk och inaktivitet till följd, kommer Din Fysioterapeut att guida dig vidare till din Husläkarmottagning för vidare undersökning och behandling, där den vanligaste behandlingen då består av antiinflammatoriska mediciner, kortisoninjektioner och till slut rekonstruktion av knäled med hjälp av knäledsprotes.