Ange ditt sökord

MUSKELSTRÄCKNING ELLER BRISTNING I LÅRET

Symtom och vanlig orsak
Om du har muskulär, molande värk i fram- eller baksida lår, ofta i samband med en explosiv rörelse under en riktningsförändring eller accelerationsökning, kan du ha sträckt en muskel i låret. Muskeln kan sträckas till den grad att fibrer i muskelbuken i sin tur brister i något större utsträckning än vid en sträckning, och besvären kan då uppstå som mer intensiva.

Att få en muskelsträckning/muskelbristning i låret är helt ofarligt, och händer ofta den idrottsaktive eller motionären. Löper du till exempel mycket, har du förmodligen sträckt såväl fram som baksida lår någon gång. Klassiska symptom kan vara en akut huggande värk vid debut, alternativt en succesivt smygande värk efter ett träningspass. Stelhet och ömhet när du aktiverar och sträcker på den aktuella muskeln är vanligt, men smärtan är i övrigt ofta hanterbar och har en mycket god prognos.

Vanlig behandling
Misstänker Du att Du ådragit dig en muskelskada, sträckning som såväl bristning, finns kompetensen på Hela Kroppen att på ett säkert och effektivt sätt guida dig tillbaka till din tidigare aktivitetsnivå. Är Du dessutom idrottsaktiv och störs av upprepade sträckningar/bristningar, finns möjlighet att få stöd av någon av våra specialistutbildade fysioterapeuter inom Idrottsmedicin.

Rehabiliteringen grundar sig i evidensbaserade övningar och pågår vanligtvis under några veckor, med succesiv stegring enligt din fysioterapeuts rekommendationer.