Enter your keyword

Ergonomi

BEHÖVER DU MER KUNSKAP OM ERGONOMI?

Hur påverkas nacke och rygg av vardagliga belastningar i arbetslivet? Vi kommer ut till er arbetsplats i Stockholm och gör ergonomiska bedömningar.

Arbetsplatsbesök av ergonom

Vi kommer ut till er arbetsplats i Stockholm och gör ergonomiska bedömningar. Stolar, bord, utrustning, hjälpmedel och inställningar ses över och rättas till. Presenteras i skriftlig rapport med eventuellt åtgärdsförslag. En ergonom ser till det individuella förutsättningarna för att optimera hälsa och arbetskapacitet.

Vi erbjuder även webinar inom ergonomi, ca 30-45 minuter för medarbetare som arbetar hemma eller i kontorsmiljö.

Föreläsning om ergonomi i Stockholm

Många kontorsarbetande jobbar hemifrån och får ont av det pga sämre ergonomi. Hur påverkas nacke och rygg av vardagliga belastningar i arbetslivet? Varför får vi besvär och hur reagerar kroppen på olika belastningar i arbetslivet? Ergonomiska tips man har nytta av på jobbet. Detta ska leda till ökad förståelse varför man skall välja ett arbetssätt före ett annat och därmed minskad skaderisk.

Företag eller HR?

Är du intresserad av ett fysiskt upplägg eller ett webinar för ditt företag, kontakta mig på anders.jansten@helakroppen.se.

Bli en av våra nöjda kunder

“Kunniga, trevligt mottagande och bra resultat av behandling.”

”Löste mina fysiska problem med ett glatt leende omgående.”

“Proffsigt bemötande och kunnig personal som gav mig den hjälp jag behövde efter en skada.”

Vad gäller för ergonomi på arbetsplatsen?

Ta del av Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter för belastningsergonomi här:

AFS 1998:1
Belastningsergonomi
§ 4 Arbetsgivaren skall se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte förekommer. Om särskilda omständigheter kräver att en arbetstagare utför sådan arbete skall riskerna för ohälsa eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggas genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen i arbetet.

§ 5 Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren har sådana möjligheter att påverka uppläggning och genomförandet av det egna arbetet att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning kan åstadkommas.

Medverkande i media

Ont i ryggen?
Handledsbesvär?
Vristproblem?
Muskelbristning?
Axelproblem?
Smärta i nacken?

Aktuellt från Hela Kroppen