Ange ditt sökord

Unga kroppar är gjorda för rörelse!

Unga kroppar är gjorda för rörelse!

Unga kroppar är gjorda för rörelse! Fysisk aktivitet är en stor del i ungdomarnas motoriska, sociala samt personliga utveckling och det finns många kända positiva hälsovinster av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet främjar bland annat hälsa och fysisk kapacitet under uppväxtåren.⁠

⁠Fysisk aktivitet kan även påverka framtida hälsa och minska risken för ohälsa i vuxenlivet. Ungdomars mognads- och tillväxtprocesser gör att syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, koordination och motorik utvecklas över tid.⁠ Rekommendationerna om fysisk aktivitet skiljer sig därför något⁠ mellan ungdomar och vuxna.

⁠▶ Fysisk aktivitet som ger en markant ökning av puls och andning⁠ (hög intensitet) bör ingå minst 3 gånger per vecka.⁠

▶ Muskelstärkande och skelettstärkande aktivitet bör ingå minst⁠ 3 gånger i veckan. Sådana aktiviteter kan utföras som en del i⁠ lek, löpning och hopp.⁠

⁠Källa: Professions- och fackförbundet⁠ för fysioterapeuter, PDF levnadsvanor, unga kroppar är gjorda för rörelse